programa 2019/2020

LOGO NEBEDA letras dereita

2019/2020

INTRODUCIÓN

O club de lectura e encontros literarios Nébeda ten como finalidade a creación de hábitos lectores entre estudantes da Universidade, ao tempo que fomenta a utilización da lingua galega e o coñecemento da nosa literatura contemporánea.

Todo proceso de aprendizaxe no ensino superior debe pasar por unha competencia lectora, definida pola OCDE como a de «comprender, utilizar, reflexionar e interesarse polos los textos escritos, para acadar os propios obxectivos, desenvolver o coñecemento e potencial persoais, e participar na sociedade», que debe ser intelectiva, crítica e creativa. Unicamente desde esta lectura o alumnado será quen de analizar a literatura científica. Para chegar a ela é imprescindible crear un hábito lector na  Universidade, en que se implique toda a comunidade (docentes, PAS e alumnado). Nébeda quere ser un lugar de encontro, arredor da lectura, interxeracional e entre os distintos grupos da comunidade universitaria.

Nébeda promove a utilización da lingua galega e potencia o achegamento á narrativa, poesía, teatro ou banda deseñada contemporáneas en galego. Procura tamén o diálogo con outras artes, como o cine, realizando sesións debate cinematográfico.  Pretende a interacción cos textos, chegando á creación dunha obra propia (texto, imaxe fotográfica ou vídeo).

Comeza en 2017/2018 un intercambio de autoras/es co club de lectura da Facultade de Engenheria da Universidade do Porto (FEUP), como parte das actividades de traballo conxunto entre os dous clubs de lectura.

 OBXECTIVOS

 1. Fomentar a lectura de obras de creación entre a comunidade universitaria, para o seu beneficio e entretemento.
 2. Crear hábitos lectores entre estudantes da Universidade.
 3. Potenciar o coñecemento dos autores e autoras galegos contemporáneos, así como a utilización da nosa lingua.
 4. Favorecer o espírito de crítica literaria, tan útil para comezar calquera proceso de investigación.
 5. Socializar a lectura, compartila con outros membros da comunidade universitaria e cos propios autores e autoras das obras.
 6. Animar á relación interxeracional a través da cultura.
 7. Estimular a creatividade, a difusión de ideas, mesmo a posible creación dun texto literario.
 8. Alimentar a lectura como ferramenta de emancipación persoal e social, imprescindible para a independencia na aprendizaxe continua.
 9. Fomentar a participación activa a través das actividades culturais.

A QUEN VAI DIRIXIDO

O club de lectura está dirixido a alumnado, PAS e PDI da Universidade da Coruña, aínda que o curso completo coa realización de todas as actividades para a obtención de 2 ECTS está focalizado ao alumnado da UDC.

 LUGAR E DATA

No Recuncho de lectura Xohana Torres, da Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación durante o curso académico 2019/2020 nas datas especificadas no programa. En ocasións especiais pode mudar de espazo (ao aire libre ou nun espazo maior se se prevé maior afluencia de público).

 METODOLOXÍA E AVALIACIÓN

A modalidade das actividades do club é semipresencial, cun total aproximado de 30 h. Cada lectura e cada encontro contarán cunha entrada no blog nebedaclubelectura.wordpress.com, con información sobre obra e autor/a, con ligazóns e bibliografía. Este contido será ampliado na plataforma Moodle, á que terán unicamente acceso as persoas matriculadas no cursoHaberá un total de seis lecturas cos seus respectivos seis encontros literarios co autor/a correspondente, de dúas horas de duración cada un deles. Inclúe a proxección dunha película relacionada cun dos textos, con debate posterior moderado por Juan José Bueno Aguilar.

A Biblioteca contará con varios exemplares de cada unha das obras para levar en préstamo. Na sala Xohana Torres da Biblioteca está a colección de literatura galego-portuguesa e a de banda deseñada, que se poderá utilizar para complementar as distintas lecturas.

As persoas participantes deberán realizar as seguintes tarefas para aprobar o curso:

 1. Lectura das seis obras e participar nos respectivos encontros.
 2. Seguimento en liña do club, coa lectura do que se publica no blog e na plataforma
 3. Elaboración dunha serie de tarefas multimedia finais que serán presentadas na semana das letras galegas e que dialogarán coas diferentes lecturas. Poderán ser realizadas en grupo ou de xeito individual. A idea é a creación dun pequeno festival literario-artístico no que é o alumnado quen crea, produce e xestiona a partir das lecturas e contidos analizados.

ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN E RELATORAS/ES

Organiza o Servizo de Normalización Lingüística e a Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación.

Coordina: Inma Doval Porto (bibliotecaria na Facultade de Ciencias da Educación)

Moderador de sesión de cine: Juan José Bueno Aguilar (profesor na Facultade de Ciencias da Educación)

Relatoras/es: autoras e autores literarios galego-portugueses.

PROGRAMA DO PRIMEIRO CUATRIMESTRE

 Outubro 2019 Narrativa. Re-creación do mito. Lectura da obra Sangue do seu sangue de Emma Pedreira e da información que se publica no blog de Nébeda e na plataforma Moodle. Participación no encontro literario coa autora.

23/10/2019

16:00 h                       Sangue do seu sangue

Relatora: Emma Pedreira

Licenciada en filoloxía hispánica. Escritora e crítica literaria,

autora da obra.

 Decembro 2019 à Ensaio. Lectura da obra Elisa e Marcela de Narciso de Gabriel Fernández. Lectura da información que se publica no blog de Nébeda e na plataforma Moodle. Participación no encontro literario co autor.

Segunda semana de decembro

16:00 h                       Elisa e Marcela

Relator: Narciso de Gabriel Fernández

Catedrático en Teoría da educación. Docente, escritor e autor da obra

PROGRAMA DO SEGUNDO CUATRIMESTRE.

 Febreiro 2020  Teatro galego. Lectura da obra Nome bonita de Vanesa Sotelo e da información que se publica no blog de Nébeda e na plataforma Moodle. Participación no encontro literario coa autora.

Data por determinar

16:00 h                       Noma bonita

                                    Relatora:  Vanesa Sotelo

Dramaturga e actriz. Periodista e pedagoga. Autora da obra.

Marzo 2020  Poesía. Lectura da obra Ningún amante sabe conducir de Rosalía Fernández Rial. Lectura da información que se publica no blog de Nébeda e na plataforma Moodle. Participación no encontro literario coa autora.

Data por determinar

16:00 h                       Ningún amante sabe conducir

                                    Relatora:  Rosalía Fernández Rial

Licenciada en Filoloxía e Doutora en didáctica das linguas e expresión dramática. Escritora e actriz. Autora da obra.

 

Abril 2020 Literatura portuguesa. Intercambio coa FEUP (Facultade de Engenheria da Universidade do Porto). Lectura dunha obra dun autor ou autora potugués/a e da información que se publica no blog de Nébeda e no Moodle. Participación no encontro literario co autor/a, no que tamén intervirá a autora galega Emma Pedreira.

Data por determinar

16:00 h                       Obra por determinar

                                    Relator/a:  por determinar

Maio 2020  Narrativa. Lectura da obra Fóra de sí de Suso de Toro e da información que se publica no blog de Nébeda e no Moodle. Participación no encontro literario co autor.

Data por determinar

16:00 h                       Fóra de si

                                    Relator:  Suso de Toro, licenciado en Arte Moderna e Contemporánea. Escritor e docente.