programa 2017/2018

2017/2018

O club de lectura e encontros literarios Nébeda ten como finalidade a creación de hábitos lectores entre estudantes da Universidade, ao tempo que fomenta a utilización da lingua galega e o coñecemento da nosa literatura contemporánea.

Todo proceso de aprendizaxe no ensino superior debe pasar por unha competencia lectora, definida pola OCDE como a de «comprender, utilizar, reflexionar e interesarse polos los textos escritos, para acadar os propios obxectivos, desenvolver o coñecemento e potencial persoais, e participar na sociedade», que debe ser intelectiva, crítica e creativa. Unicamente desde esta lectura o alumnado será quen de analizar a literatura científica. Para chegar a ela é imprescindible crear un hábito lector na  Universidade, en que se implique toda a comunidade (docentes, PAS e alumnado). Nébeda quere ser un lugar de encontro, arredor da lectura, interxeracional e entre os distintos grupos da comunidade universitaria.

Nébeda promove a utilización da lingua galega e potencia o achegamento á narrativa, poesía, teatro ou banda deseñada contemporáneas en galego. Procura tamén o diálogo con outras artes, como o cine, realizando sesións debate cinematográfico.  Pretende a interacción cos textos, chegando á creación dunha obra propia (texto, imaxe fotográfica ou vídeo).

OBXECTIVOS

 1. Fomentar a lectura de obras de creación entre a comunidade universitaria, para o seu beneficio e entretemento.
 2. Crear hábitos lectores entre estudantes da Universidade.
 3. Potenciar o coñecemento dos autores e autoras galegos contemporáneos, así como a utilización da nosa lingua.
 4. Favorecer o espírito de crítica literaria, tan útil para comezar calquera proceso de investigación.
 5. Socializar a lectura, compartila con outros membros da comunidade universitaria e cos propios autores e autoras das obras.
 6. Animar á relación interxeracional a través da cultura.
 7. Estimular a creatividade, a difusión de ideas, mesmo a posible creación dun texto literario.
 8. Alimentar a lectura como ferramenta de emancipación persoal e social, imprescindible para a independencia na aprendizaxe continua.
 9. Fomentar a participación activa a través das actividades culturais.

A QUEN VAI DIRIXIDO

O club de lectura está dirixido a alumnado, PAS e PDI da Universidade da Coruña, aínda que o curso completo coa realización de todas as actividades para a obtención de 2 ECTS está focalizado ao alumnado da UDC.

LUGAR E DATA

No Recuncho de lectura Xohana Torres, da Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación durante o curso académico 2017/2018 nas datas especificadas no programa.

 METODOLOXÍA E AVALIACIÓN

A modalidade das actividades do club é semipresencial, cun total aproximado de 30 h. Cada lectura e cada encontro contarán cunha entrada no blog nebedaclubelectura.wordpress.com, con información sobre obra e autor/a, con ligazóns e bibliografía, que deberá ler e comentar quen participe no curso. Haberá un total de cinco lecturas cos seus respectivos cinco encontros literarios co autor/a correspondente, de dúas horas de duración cada un deles. Inclúe a proxección dunha película relacionada cun dos textos, con debate posterior moderado por Juan José Bueno Aguilar.

A Biblioteca contará con varios exemplares de cada unha das obras para levar en préstamo. No Recuncho de lectura da Biblioteca está a colección de literatura galego-portuguesa e a de banda deseñada, que se poderá utilizar para complementar as distintas lecturas.

As persoas participantes deberán realizar as seguintes tarefas para aprobar o curso:

 1. Ler as 5 obras
 2. Crear un booktrailer sobre unha das obras, en que se anime á súa lectura. Os booktrailers serán publicados na canle de vídeos do club.
 3. Elaborar un texto creativo a partir dunha das obras que hai que ler.
 4. Elaborar un texto comentado sobre unha das obras.
 5. Recrear un dos textos en imaxes fotográficas.
 6. Participar nos encontros literarios e na sesión de cine.
 7. Realizar o seguimento en liña do club, lendo o que se publica e engadindo, polo menos, un comentario en cada post do

ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN E RELATORAS/ES

Organiza o Servizo de Normalización Lingüística e a Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación.

Coordina: Inma Doval Porto (bibliotecaria na Facultade de Ciencias da Educación)

Moderador de sesión de cine: Juan José Bueno Aguilar (profesor na Facultade de Ciencias da Educación)

Relatoras/es: autoras e autores literarios galego-portugueses.

PROGRAMA DO PRIMEIRO CUATRIMESTRE

 Outubro 2017 à Poesía e prosa poética. Cine e literatura. Lectura da obra O deserto de María do Cebreiro. Lectura da información que se publica no blog de Nébeda e comentarios neste. Participación no encontro literario coa autora e na sesión de cine. Creación literaria: cada participarte realizará un texto creativo a partir do filme.

Martes, 17/10/2017

 17:00 h                       O deserto

Relatora: María do Cebreiro

Escritora e autora da obra. Doutora en Teoría da Literatura e profesora na USC

Outubro, data por determinar

 17:00 h                        Debate de Viaggio in Italia (1954), de Roberto Rosselini

Modera: Juan José Bueno Aguilar

Profesor na Facultade de Ciencias da Educación da UDC

Martes, 12/12/2017

 17:00 h                       Isóbaras

                                    Relator:  Gustavo Pernas (autor da obra)

Dramaturgo, actor e director de teatro

Decembro 2017 à Teatro. Lectura da obra Isóbaras de Gustavo Pernas. Lectura da información que se publique no blog de Nébeda e comentarios neste. Participación no encontro literario.

PROGRAMA DO SEGUNDO CUATRIMESTRE.

 Febreiro 2018 à Narrativa. Lectura da obra Os nenos da varíola de María Solar. Lectura da información publicada no blog de Nébeda e comentarios neste. Participación no encontro literario coa autora. Literatura e imaxe fotográfica: Recreación en imaxes fotográficas da obra por parte de cada participante.

Data por determinar

 17:00 h                       Os nenos da variola

                                    Relatora: María Solar (autora da obra)

Escritora e periodista

Abril 2018 à Banda deseñada. Lectura da obra Cabana de Balieiros de Tokio. Lectura da información publicada no blog de Nébeda e comentarios neste. Participación no encontro literario co autor. Comunicación social de lectura: Creación por parte de cada participante dun booktrailer sobre esta.

 Data por determinar

 17:00 h                       Cabana de Balieiros

                                    Relator: Tokio (autor da obra)

Escritor, ilustrador e biólogo

Maio 2018 à narrativa. Lectura da obra As mans da terra de Laura Rey. Lectura da información publicada no blog de Nébeda e comentarios nesta. Participación no encontro literario coa autora. Achegamento á crítica literaria: Creación por parte de cada participante dun texto comentado sobre esta.

 Data por determinar

 17:00 h                       As mans da terra

                                    Relatora: Laura Rey Pasandín (autora da obra)

Escritora e educadora social

 

Advertisements