programa 2018/2019

LOGO NEBEDA letras dereita

2018/2019

INTRODUCIÓN

O club de lectura e encontros literarios Nébeda ten como finalidade a creación de hábitos lectores entre estudantes da Universidade, ao tempo que fomenta a utilización da lingua galega e o coñecemento da nosa literatura contemporánea.

Todo proceso de aprendizaxe no ensino superior debe pasar por unha competencia lectora, definida pola OCDE como a de «comprender, utilizar, reflexionar e interesarse polos los textos escritos, para acadar os propios obxectivos, desenvolver o coñecemento e potencial persoais, e participar na sociedade», que debe ser intelectiva, crítica e creativa. Unicamente desde esta lectura o alumnado será quen de analizar a literatura científica. Para chegar a ela é imprescindible crear un hábito lector na  Universidade, en que se implique toda a comunidade (docentes, PAS e alumnado). Nébeda quere ser un lugar de encontro, arredor da lectura, interxeracional e entre os distintos grupos da comunidade universitaria.

Nébeda promove a utilización da lingua galega e potencia o achegamento á narrativa, poesía, teatro ou banda deseñada contemporáneas en galego. Procura tamén o diálogo con outras artes, como o cine, realizando sesións debate cinematográfico.  Pretende a interacción cos textos, chegando á creación dunha obra propia (texto, imaxe fotográfica ou vídeo).

Comeza en 2017/2018 un intercambio de autoras/es co club de lectura da Facultade de Engenheria da Universidade do Porto (FEUP), como parte das actividades de traballo conxunto entre os dous clubs de lectura.

 OBXECTIVOS

 1. Fomentar a lectura de obras de creación entre a comunidade universitaria, para o seu beneficio e entretemento.
 2. Crear hábitos lectores entre estudantes da Universidade.
 3. Potenciar o coñecemento dos autores e autoras galegos contemporáneos, así como a utilización da nosa lingua.
 4. Favorecer o espírito de crítica literaria, tan útil para comezar calquera proceso de investigación.
 5. Socializar a lectura, compartila con outros membros da comunidade universitaria e cos propios autores e autoras das obras.
 6. Animar á relación interxeracional a través da cultura.
 7. Estimular a creatividade, a difusión de ideas, mesmo a posible creación dun texto literario.
 8. Alimentar a lectura como ferramenta de emancipación persoal e social, imprescindible para a independencia na aprendizaxe continua.
 9. Fomentar a participación activa a través das actividades culturais.

A QUEN VAI DIRIXIDO

O club de lectura está dirixido a alumnado, PAS e PDI da Universidade da Coruña, aínda que o curso completo coa realización de todas as actividades para a obtención de 2 ECTS está focalizado ao alumnado da UDC.

LUGAR E DATA

No Recuncho de lectura Xohana Torres, da Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación durante o curso académico 2018/2019 nas datas especificadas no programa. En ocasións especiais pode mudar de espazo (ao aire libre ou nun espazo maior se se prevé maior afluencia de público).

 

METODOLOXÍA E AVALIACIÓN

A modalidade das actividades do club é semipresencial, cun total aproximado de 30 h. Cada lectura e cada encontro contarán cunha entrada no blog nebedaclubelectura.wordpress.com, con información sobre obra e autor/a, con ligazóns e bibliografía, que deberá ler e comentar quen participe no curso. Haberá un total de cinco lecturas cos seus respectivos cinco encontros literarios co autor/a correspondente, de dúas horas de duración cada un deles. Inclúe a proxección dunha película relacionada cun dos textos, con debate posterior moderado por Juan José Bueno Aguilar.

A Biblioteca contará con varios exemplares de cada unha das obras para levar en préstamo. No Recuncho de lectura da Biblioteca está a colección de literatura galego-portuguesa e a de banda deseñada, que se poderá utilizar para complementar as distintas lecturas.

As persoas participantes deberán realizar as seguintes tarefas para aprobar o curso:

 1. Ler as cinco obras e participar nos cinco encontros.
 2. Realizar unha serie de tarefas que se irán especificando ao longo do curso para cada lectura..
 3. Realizar o seguimento en liña do club, lendo o que se publica e engadindo, polo menos, un comentario en cada post do

 

ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN E RELATORAS/ES

 

Organiza o Servizo de Normalización Lingüística e a Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación.

Coordina: Inma Doval Porto (bibliotecaria na Facultade de Ciencias da Educación)

Moderador de sesión de cine: Juan José Bueno Aguilar (profesor na Facultade de Ciencias da Educación)

Relatoras/es: autoras e autores literarios galego-portugueses.

PROGRAMA DO PRIMEIRO CUATRIMESTRE

Outubro 2018 à Teatro. A poética da memoria. Lectura da obra Na butaca de Esther Carrodeguas. Lectura da información que se publica no blog de Nébeda e comentarios neste. Participación no encontro literario coa autora. Visionado e debate de Amor de Michael Haneke. Realización dunha tarefa na que se dialoga coa obra e co filme.

23/10/2018

16:00 h                       Na butaca

Relatora: Esther Carrodeguas

Escritora e autora da obra. Artista polifacética.

Data por determinar

16:00 h                        Debate de Amor (2012), de Michael Haneke

Modera: Juan José Bueno Aguilar

Profesor na Facultade de Ciencias da Educación da UDC

Novembro 2018 à Narrativa. Lectura da obra Sentinela alerta! de María Xosé Queizán. Lectura da información que se publica no blog de Nébeda e comentarios neste. Participación no encontro literario coa autora. Realización dunha tarefa relacionada coa lectura.

Data por determinar

16:00 h                       Sentinela alerta!

Relatora: María Xosé Queizán

Escritora e autora da obra. Catedrática en lingua e literatura galega

PROGRAMA DO SEGUNDO CUATRIMESTRE.

Febreiro 2019 à Narrativa portuguesa. Intercambio coa FEUP (Facultade de Engenheria da Universidade do Porto). Lectura dunha obra de Valter Hugo Mãe. Lectura da información que se publica no blog de Nébeda e comentarios neste. Participación no encontro literario co autor, no que tamén intervirá o autor galego Francisco X. Fernández Naval. Realización dunha tarefa relacionada coa lectura.

Data por determinar

16:00 h                       Obra por determinar

                                    Relator:  Valter Hugo Mãe

Poeta e narrador portugués

Marzo 2019 à Poesía erótica. Lectura ds obra Ode à Madison Ivy e outras cousas de meter de Verónica Martínez Delgado. Lectura da información que se publica no blog de Nébeda e comentarios neste. Participación no encontro literario coa autora. Realización dunha tarefa relacionada coa lectura.

12/03/2019

16:00 h                       Ode à Madison Ivy

                                    Relatora:  Verónica Martínez Delgado

Escritora. Licenciada en historia da arte.

Maio 2019 à Ensaio. Lectura da obra O sol de Homero de Xavier Seoane. Lectura da información que se publica no blog de Nébeda e comentarios neste. Participación no encontro literario co autor. Realización dunha tarefa relacionada coa lectura.

Data por determinar

16:00 h                       Lingua de Eva e Adán

                                    Relator:  Xavier Seoane

Escritor. Licenciada en Filoloxía románica.

Advertisements